Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu Bờ Băng Nhà Bè

07-04-2018

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu Bờ Băng Nhà Bè

(NDH) UBND Tp.HCM vừa duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu Bờ Băng, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Thời hạn quy hoạch đến năm 2025.Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Phú Xuân, nhà đất Nhà Bè; Đông giáp đường Huỳnh Tấn Phát (Liên tỉnh lộ 15); Tây giáp sông Mương Chuối; Nam giáp sông Soài Rạp; Bắc giáp đường Kho C.

Tổng diện tích khu vực quy hoạch 188,9 ha. Tính chất của khu vực quy hoạch là khu dân cư đô thị chỉnh trang và khu dân cư đô thị mới theo tiêu chuẩn ở hiện đại, khu công trình dịch vụ đô thị, khu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch 13.000 người.

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu 86,29 m2/người, chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu 54,47 m2/người. Mật độ xây dựng chung toàn khu 21,95 %. Tầng cao xây dựng tối đa 20 tầng.

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 2 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị nằm ngoài đơn vị ở. Đơn vị ở 1 Đông giáp đường Huỳnh Tấn Phát (Liên tỉnh lộ 15), Tây giáp rạch Mương Ngang; Nam giáp sông Soài Rạp; Bắc giáp đường Kho C; diện tích 64,55 ha; dân số 7.670 người.

Đơn vị ở 2 Đông giáp rạch Mương Ngang; Tây giáp sông Mương chuối; Nam giáp sông Soài Rạp; Bắc giáp đường Kho C và đường Nguyễn Bình; diện tích 124,35 ha; dân số 5.330 người.