Chúa đảo Tuần Châu đề xuất đổi 5% diện tích TP.HCM để làm đại lộ ven sông

14-07-2017

Chúa đảo Tuần Châu đề xuất đổi 5% diện tích TP.HCM để làm đại lộ ven sông

Chúa đảo Tuần Châu đề xuất đổi 5% diện tích TP.HCM để làm đại lộ ven sông

Nếu làm dự án đại lộ ven sông, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất TP.HCM đối ứng cho DN quỹ đất khoảng 12.400 ha, tương đương 5% tổng diện tích đất của thành phố.

 Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản góp ý đề xuất dự án đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn theo hợp đồng BT.

Theo Bộ KH-ĐT, dự án BT đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng. Đổi lại, Tuần Châu đề xuất TPHCM đối ứng cho doanh nghiệp này quỹ đất khoảng 12.400ha, tương đương 5% tổng diện tích đất của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đề xuất này, Bộ KH&ĐT đề nghị Sở KH&ĐT tham mưu UBND thành phố xem xét tính khả thi của việc bố trí các quỹ đất nêu trên trong bối cảnh nguồn lực đất đai hiện nay hạn chế.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng cho rằng dự án xây dựng đại lộ dọc sông Sài Gòn có quy mô lớn, phức tạp, cần đánh giá kỹ tác động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tác động môi trường của dự án đối với người dân khu vực dự án.

Trong đề xuất dự án gửi đến các cơ quan chức năng liên quan, Tuần Châu cũng kiến nghị sử dụng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện dự án. Cụ thể, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để thực hiện công tác GPMB, chi phí tư vấn, xây lắp và chi phí dự phòng dự án. Ước tính, tổng các chi phí này lên tới 57.568 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay của dự án ước tính 5.932 tỷ đồng.

 

Bộ KH-ĐT cho rằng đề xuất sử dụng ngân sách hỗ trợ thực hiện dự án BT xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn là không đúng quy định, mặt khác việc sử dụng ngân sách đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, dự án phải trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ